Odlingen

En stor del av växterna vi säljer i vår butik är från vår egen odling här på gården. Här odlar vi en stor del av sortimentet från frö, en del från sticklingar och inköpta pluggplantor. 


I odlingen använder vi nyttodjur för att hålla eventuella skadegörare borta. Vi använder inga retarderingsmedel, här styr vi tillväxten med faktorer som ljus, värme, vattenmängd och näring.